Oranje Vereniging Beesd
Oranje Vereniging Beesd
Oranje Vereniging Beesd

Oranjefeesten verplaatst naar oktober

Beste Dorpsgenoten,

Met pijn in het hart hebben wij, als Oranjevereniging Beesd, besloten om de festiviteiten op en rond komende Koningsdag in ons dorp niet door te laten gaan. Alle activiteiten die gepland stonden van vrijdag 24 april a.s. tot en met zondag 3 mei zullen geen doorgang vinden. Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende weken zullen we beoordelen of welke wijze we stil staan bij de dodenherdenking op 4 mei.

Het coronavirus en de hierop getroffen maatregelen hebben momenteel een dusdanige impact op de samenleving, die het thans verbieden samenscholingsactiviteiten door te laten gaan. Ondanks dat deze maatregelen op dit moment tot 6 april a.s. geldig zijn, achten we het ongewenst om vlak na deze periode ‘groepsbijeenkomsten’ in de tent doorgang te laten vinden. Ook de onzekerheid of de maatregelen toereikend zijn en/of wellicht verlengd gaan worden heeft hierbij een rol gespeeld.

Beesd en haar ‘oranjefestiviteiten’ zijn al jaren onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook in 2020 willen wij voor het dorp haar activiteiten behouden. Wij hebben daarom besloten de activiteiten, zoals deze gepland stonden, te verplaatsen naar medio oktober 2020, uitgaande van het feit dat de huidige maatregelen dan haar werking hebben gehad en het coronavirus beheersbaar is geworden en wellicht is overwonnen. Nadere informatie over wijzigingen in het programma, specifieke data en overige zaken hoort u zo snel mogelijk.

Denk komende periode vooral aan uw eigen gezondheid en aan de gezondheid van uw dorpsgenoten. Wij hopen u allen medio oktober 2020 alsnog in goede gezondheid in de tent te mogen ontmoeten.

Voor vragen kunt natuurlijk altijd contact opnemen met één van de bestuursleden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Oranjevereniging Beesd

 

 

De Oranjefeesten zijn verplaatst naar oktober 2020.

Meer informatie over het nieuwe programma volgt binnenkort.

HET BESTUUR

Jan van Wijk
Secretaris
Patrick Koenhein
Voorzitter
Patrick de Wit
Penningmeester
Peter van Brakel
Bestuurslid
Leander Vermeulen
Bestuurslid

COMMISSIE
VRIENDEN VAN OVB

Patrick Piek
Commissie VRIENDEN VAN OVB
Esther Krielen
Commissie VRIENDEN VAN OVB
Iwan Bender
Commissie VRIENDEN VAN OVB

Vriend van OVB worden?

Bijdragen aan de Beesdse Oranjefeesten?

Kijk hier voor de mogelijkheden!

E-mail

info@oranjeverenigingbeesd.nl

Bezoekadres

Dorpsplein in Beesd, 4153 AG Beesd

Postadres

het Veer 25, 4176 BX Tuil

Contact Formulier

Oranje Vereniging Beesd